[18+ Việt Hóa] Kris and the City of Pleasure – Nữ Pháp Sư Quyến Rũ Và Thành Phố Dục Vọng | Android, PC

Thể loại: 18+, 2D, Main Nữ, Fantasy, RPG M. Phiên bản: Hoàn thànhNgôn…

[18+ Việt Hóa] HornyCraft (v0.20) – Tựa Game 18+ Về Thế Giới Trong Minecraft! | Android, PC

Thể loại: 18+, 2D, Main Nam, Sinh Tồn, Phiêu Lưu, Simulation.Phiên…

[18+ Việt Hóa] Tenants of the Dead – Tựa Game Về Ngày Tận Thế Của NTRMAN | PC

Thể loại: 18+, 2D, Main Nam, NTR, Visual Novel.Phiên bản: v1.0…

[18+ Việt Hóa] Mesugaki, It’s Time for Hypnosis – Trả Thù Con Nhỏ Bạn Bằng Cách Thôi Miên | Android, PC

Thể loại: 18+, 2D, Main Nam, Rape, Simulation, RPG M.Phiên bản: Hoàn…

[18+ Việt Hóa] Lust Village (v0.65) (Fix) – Quay Trở Lại Và Lợi Hại Hơn Xưa | Android, PC

Thể loại: 18+, 3D, Main Nam, Incest, Visual Novel, Simulation, Cảnh…